Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Comerç - Mercats -> Xarxa AFIC

Xarxa AFIC

Tornar Imprimir

logo xarxa AFIC

La xarxa d'Agències per al Foment de la Innovació Comercial, és un instrument per mitjà del qual, la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb l'Administració Local, esta impulsant el procés de modernització i ordenació del comerç local.

La pròpia estructura descentralitzada de la XARXA AFIC permet acostar l'actuació administrativa a un alt percentatge dels usuaris (69% del total de comerç), facilitant-los un interlocutor especialitzat i convertint-se així en nexe d'unió permanent entre els comerciants, les seues organitzacions representatives i l'Administració.

Igualment, la XARXA AFIC és un component bàsic de cooperació entre l'administració local i autonòmica, la qual cosa permet una actuació coordinada de cara al desenvolupament de polítiques proactives que procuren l'exercici de l'activitat comercial local.

Per això la XARXA AFIC, a través del coneixement especialitzat i de les ferramentes adequades, esta capacitada per a prestar assessorament i suport tècnic, tant a les pròpies corporacions locals, quant a les decisions que han d'adoptar en relació amb el sector, com el conjunt del teixit comercial de cada localitat, ja siga en els processos de modernització de les PIMES, en la renovació i desenvolupament comercial dels centres urbans, així com en la consolidació d'espais urbans comercials de preferent ús de vianants o en ampliació i reforma de l'estructura física dels equipaments comercials col·lectius.

FUNCIONS DE LA XARXA AFIC
- Acostar l'actuació administrativa comercial als seus usuaris, coordinant les relacions entre els comerciants i les Administracions Autonòmiques i Local.
- Aconseguir una ordenació comercial eficient i competitiva dins del territori municipal.
- Potenciar els centres comercials tradicionals en els que es basa l'articulació del territori de la localitat, afavorint la seua consolidació com a funció de centralitat urbana.
- Facilitar l'accés a la informació especialitzada als operadors del sector de la distribució comercial, per mitjà de la utilització de ferramentes telemàtiques específiques a este efecte.
- Participar en els estudis sobre la situació del comerç local, que han d'identificar els factors socials, econòmics i urbanístics que condicionen la seua dinàmica.
- Realitzar propostes d'actuació sobre les estratègies i inversions a desenvolupar, tant en les actuacions territorials d'inspiració comercial, així com en les que afecten els equipaments col·lectius.
- Executar actuacions de caràcter promocional que dinamitzen el comerç de la ciutat.
- Qualssevol altres actuacions i/o projectes que coadjuven a l'efectiva racionalització i modernització de l'estructura comercial, així com la creació o captació d'oportunitats de negoci dins del municipi, que redunden en la millora de la qualitat de vida i en el foment de l'atractiu de la ciutat.

Web: http://www.portaldelcomerciante.com/

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es