Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Recursos Humans

Recursos Humans

Tornar Imprimir

El Departament d'Organització i Recursos Humans té com a funcions les següents:

Tramitació i seguiment dels expedients del personal de l'Ajuntament tant de funcionari com laboral.
Assessorament jurídic a la Corporació Municipal en matèria d'organització i recursos humans.

Tramitació dels expedients i gestió dels procediments següents:
- Confecció de la plantilla i catàleg de la relació de llocs de treball, Oferta d'Ocupació Públic.
- Selecció de personal: Confecció de bases reguladores de procediments selectius i borses de treball.
- Situacions del personal i sol·licituds de llicències i permisos.
- I.T., Invalidesa Permanent i Jubilacions.
- Afiliacions, altes i baixes a la Seguretat Social.
- Drets sindicals, negociació col·lectiva i eleccions sindicals.

Formalització de contractes laborals, pròrrogues, denúncies, extinció i la seua tramitació.
Expedició de certificats d'empresa, prestació de servicis, etc.
Gestió en matèria d'assistència sanitària dels funcionaris, Mútua d'Accidents de Treball i malaltia professional.
Seguiment i coordinació de la política de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.
Control de l'horari de treball i confecció del calendari laboral i del pla de vacacions.
Confecció de nòmines de tot el personal de l'Ajuntament i assistències de Regidors a sessions d'òrgans col·legiats, així com dels membres del Consell Agrari Municipal.
Emissió de butlletins de cotitzacions a la Seguretat Social.
Registre intern de documents.
Registre i Cens de personal; llibres d'empresa.


Organigrama del departament:

Sota la direcció de l'Alcaldia

ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANS: Paco Ferrandis

TÈCNICA DE PLANIFICACIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA I OCUPACIÓ: Esther Ports

ADMINISTRATIVA: Julia Esplugues


Adreça: Casa Consistorial, 2a planta.
Pl. Major, núm. 15.- 46450 - Benifaió.

Telèfon: 96 178 10 19 Ext. 139.
Fax: 96 179 41 38

Correu electrònic: recursos.humanos@benifaio.es

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es