Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Recaptació

Recaptació

Tornar Imprimir

Servicis que oferix:
◦Cobrament d'impostos i taxes de caràcter periòdic, per mitjà de padró.
◦Cobrament d'impostos i taxes per liquidació individualitzada.
◦Emissió de cartes de pagament per a poder efectuar l'ingrés.
◦Emissió de duplicats de rebuts pagats per perdua.
◦Certificat d'estar al corrent en el pagament d'impostos i taxes municipals.
◦Gestió domiciliacions d'impostos i taxes municipals.
◦Ajornaments i fraccionaments de pagaments.

Com es presten estos servicis:
◦De forma presencial, en les oficines municipals (1a Planta Ajuntament, Pl/ Major, 15): tots els servicis esmentats.
◦Per telèfon (96 178 10 19): tot tipus d'informació.
◦Per correu electrònic (recaudacion@benifaio.es): tot tipus d'informació i domiciliacions.
◦Per seu electrònica (https://benifaio.sedelectronica.es/): tots els servicis publicats.

Tabló d'anuncis:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es